Sponzorský dar - Život bez bariér, Nová Paka

Koncem roku 2013 naše firma darovala organizaci Život bez bariér v Nové Pace židle do jejich společenské místnosti. Jednalo se o 12 ks židlí a zdravotně postiženým udělaly velkou radost. Židle měly různé barvy a tak si každý vybral „tu svou“ a jen na té své se jim pracuje nejlépe. Přejeme všem v Nové Pace, ať se jim daří prát se s nepřízní osudu za pomocí sponzorských darů a ať je darů co nejvíce.

mobitex mobitex mobitex

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará a pomáhá lidem se zdravotním postižením a seniorům vyrovnat se s jejich složitou situací.

Zdravotně postižení se zde mohou zapojit do všech pracovních činností. Jsou zaměstnáni v textilní a keramické dílně, na administrativních a finančních pozicích, v oblasti údržby a pomocných prací.

http://www.zbb.cz/